GDPR

Pravidla pro ochranu osobních údajů zákazníků

Informace o zpracování osobních údajů fyzickou osobou Mgr. Jan Paleček, IČ 71830561 (v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze de 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků (jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa) užíváme výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá naše firma s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám.

Zpracování osobních údajů – jméno a příjmení, telefon a e-mailová adresa jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb.

 

Dne 1. ledna 2019

Script logo
TOPlist